Medusa’nın Hikâyesi

Tarihte başka hiçbi kadın karakter, tuzağa düşüren çekiciliğin ve taşlaşmanın simgesi haline gelen Medusa kadar ünlü olmamış olabilir.

Medusa’yı bilmeyenimiz var mı? Yunan mitolojisinde yer verilenlere göre kendisi, başında zehirli yılanlar olan ve gözlerine bakan insanları taşa çeviren tehlikeli bi Gorgon. Başka bi bakış açısına göre de kadınların öfkesinin cinselleştirilmiş bi sembolü. Medusa’nın hikâyesini tam anlamıyla ilk defa gün yüzüne çıkaran isimse Romalı şair Ovid‘den başkası değil.

Hikâyeye göre Medusa; genç, güzel ve bekâr bi kızmış ve üç kız kardeşten tek ölümlü olanmış. Genç ve güzel Medusa’nın cazibesi öyle etkileyiciymiş ki denizlerin tanrısı Poseidon, Medusa’yı direkt gözüne kestirmiş. Poseidon, Medusa’ya zaman geçtikçe yakınlaşmış ve kendisine tanrı Zeus’un kızı Athena’nın kutsal tapınağında tecavüz etmiş. Tapınaktaki bu olaya oldukça sinirlenen Athena da Medusa’yı saçlarında canlı yılanların tünediği, gözlerine bakan kişileri taşa çeviren bi canavara dönüştürmüş. Bu olaydan sonra ise tanrı Athena tarafından lanetlenen Medusa’nın kafasını getirmesi için ileride kahraman olarak anılacak Perseus, Kral Polydectes tarafından vazifelendirilmiş. Gözlerine bronzdan bi kılıf takan Perseus, kralının kendisine verdiği görevi yerine getirerek Medusa’nın kafasını bedeninden ayırmış ve Athena’ya getirmiş.

Tarihte başka hiçbi kadın karakter, tuzağa düşüren çekiciliğin ve taşlaşmanın simgesi haline gelen Medusa kadar ünlü olmamıştır diyebiliriz. Yine aynı şekilde, başka hiçbi kadın karakterin kaderi, bu denli şanssız bi şekilde çark etmemiştir. Çoğu kimseye göre de Medusa’nın hikâyesi, Batı kültürünün kadınları susturmak için uzun yıllar önce pratiğe başladığının somut bi göstergesi. Medusa’nın hikayesini öğrendikten sonra kendisinin yanlış anlaşıldığını düşünen birkaç isim olmuş tabii ki. Örneğin feminist kuramcılardan Hélène Cixous, 1975’te yayımladığı Medusa’nın Kahkahası (The Laugh of the Medusa) isimli bildirisinde tam olarak bu konuya değiniyo. Bildirisinde Medusa’nın karanlık hikâyesinin kadınların iradesinden korkan insanlar tarafından yazıldığını öne süren Cixous, kadınlara bedenlerini birer tehlike olarak gösteren cinsiyetçi peşin hükümleri yıkmalarını öğütlüyo.

Medusa’yı görebilmek için direkt olarak gözlerinin içine bakmanız gerekir. Aslında o hiç de ölümcül değildir. Aksine çok güzeldir ve kahkahalar atar.

Hélène Cixous

Medusa’nın tarafında olan bi diğer bilindik isimse şair Percy Bysshe Shelley. Erkek egemen anlayışa sahip bi anlatışın Medusa’yı şeytanlaştırdığından bahseden Shelley de diyo ki, Medusa’nın hikâyesine bu çerçevenin dışından bakarsak yasaklanmış güzelliğini ona geri verebiliriz. Evet, Medusa’nın makûs hikayesiyle belki ilk defa, belki de yeniden tanıştınız. Öğrendik ki kendisinin gözlerine bakabilmek için bronzdan kılıflar gibi çok çeşitli yöntemler kullanılabilir. Ancak her şeyden önemlisi, eğer aramızda Medusa’nın gözlerine baktığında taşlaşacağını düşünen varsa sorun tam olarak kendisinde olabilir.